Promotic

TicksLength - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Délka čárky hlavních dílků (těch delších, v pixelech). Počet a umístění hlavních dílků je určeno vlastnostmi objektu tvTicks.
Syntaxe:
Long TicksLength
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Délka čárek" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvScale.TicksWidth (vlastnost)
- tvScale.TicksColor (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.TicksLength = 6;
oScaleValue.TicksLength = 6;
© MICROSYS, spol. s r. o.