Update cookies preferences
Promotic

TicksLength - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Długość linii wskazów głównych (tych dłuższych, w pikselach). Ilość oraz rozmieszczenie wskazów głównych jest określone właściwościami obiektu tvTicks.
Składnia:
Long TicksLength
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Długość wskazów" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvScale.TicksWidth (właściwość)
- tvScale.TicksColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.TicksLength = 6;
oScaleValue.TicksLength = 6;
© MICROSYS, spol. s r.o.