Promotic

Ticks - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Zwraca obiekt typu tvTicks - określa umieszczenie wskazów głównych (a tym i opisów) podziałki na osi czasu lub na osi wartości.
Składnia:
Object Ticks
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;
var oTicksScaleTime = oScaleTime.Ticks;
var oTicksScaleValue = oScaleValue.Ticks;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
Przykład3:
Patrz przykład w opisie obiektu tvScale - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.