Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TicksWidth - wlaściwość obiektu tvScale

Opis:
Szerokość (grubość) linii głównych wskazów (tych dłuższych) (w pikselach). Ich ilość oraz rozmieszczenie jest określone właściwościami obiektu tvTicks.
Składnia:
Long TicksWidth
Wołanie:
oScale.TicksWidth = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość wskazów" niniejszego obiektu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice