Promotic

AlignValue - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Wartość wyrównania lewej/dolnej krawędzi podziałki.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie właściwości tvTicks.AlignValue.
Składnia:
Variant AlignValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość wyrównania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Znaczenie tej właściwości jest zależne od ustawienia właściwości AlignType.
Patrz również:
- tvScale.AlignType (właściwość)
- tvTicks.AlignValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.AlignValue = 0;
oScaleValue.AlignValue = 0;
© MICROSYS, spol. s r. o.