Promotic

LabelFont - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Czcionka deskrypcji podziałki. Zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki.
Składnia:
Object LabelFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvScale.LabelBorderFont (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oFont = oTView.ScaleTime.LabelFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvScale - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.