Promotic

LabelBorderVisible - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Viditelnost popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
Boolean LabelBorderVisible
Hodnoty:
true - popisky jsou viditelné
false - popisky nejsou viditelné
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Viditelnost:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderVisible = true;
oScaleValue.LabelBorderVisible = true;
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.