Promotic

LabelFormatType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ formátu popisků hlavních dílků stupnice.
Syntaxe:
Long LabelFormatType
Hodnoty:
0 - LabelFormat nebo tvTrend.LabelFormat = číslo. Určuje počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin. Automatický mód, popisek bude zobrazován tak, aby byl zobrazen s dostatečnou přesností s ohledem na rozsah stupnice (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelFormat nebo tvTrend.LabelFormat = číslo. Určuje počet desetinných míst.
Přednastaveno pro hodnotovou stupnici.
10 - LabelFormat nebo tvTrend.LabelFormat = string. Určuje formátovací předpis.
Přednastaveno pro časovou stupnici.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ formátu:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Hodnoty 0 a 1 lze použít jen:
- pro časovou stupnici, pokud je nastaveno PmgTrendViewer.TimeType = 1 (tzn. časová stupnice je numerická).
Viz také:
Příklad:
Popisky hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 2 desetinná místa. Popisky časové stupnice budou časy podle formátu: den.měsíc.rok NovýŘádek hodina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oScaleValue.LabelFormat = 2;
© MICROSYS, spol. s r. o.