Promotic

ValueMax - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Maximální hodnota hodnotové osy pro zobrazení hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
Variant ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Maximum" tohoto objektu.
 
Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Maximum".
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.ValueMax = 200;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice