Update cookies preferences
Promotic

LabelFormat - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Formát popisků stupnice.
Syntaxe:
Variant LabelFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Nastavení této vlastnosti je stejné jako zadání vlastnosti tvScale.LabelFormat a význam závisí na hodnotě vlastnosti tvScale.LabelFormatType.
Navíc zde lze zadat hodnotu trend.LabelFormat="$dbind", to znamená, že tato vlastnost nedrží vlastní hodnotu formátu, ale ji načítá z vlastnosti tvScale.LabelFormat.
Výchozí hodnota je "$dbind".
Viz také:
- tvTicks (objekt)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oTView.Trends(0).LabelFormat = 0;
oTView.Trends(1).LabelFormat = 2;
oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";
Příklad2:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelFormatType
© MICROSYS, spol. s r.o.