Update cookies preferences
Promotic

PointsVisible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost značek datových bodů trendu.
Syntaxe:
Boolean PointsVisible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Body > Viditelnost" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Zápis do této vlastnosti nastaví žádanou hodnotu (true/false) do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsVisible.
Čtením z vlastnosti je získána hodnota true, pokud alespoň jeden objekt tvGraph má nastavenou tuto vlastnost na hodnotu true, v jiném případě vrací hodnotu false.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var bVisible = oTrend.PointsVisible;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.PointsVisible = false;   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.