Promotic

CursorValue - metoda objektu tvTrend

Popis:
Hodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu.
Syntaxe:
Double CursorValue([Long nStyle])
Parametry:
nStyle[nepovinné] (Long) Bližší určení průsečíku.
0 (přednastaveno) - Hledá se datový bod, jehož čas je menší nebo rovno času svislé čáry kursoru
1 - Hledá se datový bod, jehož čas je větší nebo rovno času svislé čáry kursoru
2 - Hledá se časově nejbližší datový bod času svislé čáry kursoru
Vrácená hodnota:
Metoda vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid) v následujících případech:
- pokud v bufferu datových bodů není žádný bod (vlastnost nemá co vrátit)
- pokud není zapnut kurzor (tzn. je nastaveno PmgTrendViewer.CursorType = 0)
- pokud je tabulkový mód (tzn. je nastaveno PmgTrendViewer.ViewMode = "table")
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
- tvTrend.CursorLevel (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nCursorValue = oTrend.CursorValue(2);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.