Promotic

ConnectionItem - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor trendované proměnné v objektu PmaTrendGroup, ze které načítá data tento objekt tvTrend a jejíž průběh zobrazuje.
Je to hodnota konfigurátoru "Identifikátor trendu" v datovém rozšíření ExtTrend.
Syntaxe:
String ConnectionItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Připojení ke zdroji dat > Proměnná" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sItem = oTrend.ConnectionItem;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.ConnectionItem = "t2";   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r. o.