Promotic

ConnectionPassword - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Přístupové heslo uživatele pro přístup k serveru trendů, ke kterému se připojuje tento objekt tvTrend.
Syntaxe:
String ConnectionPassword
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Připojení ke zdroji dat > Server > Heslo" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.

Pokud je v této vlastnosti definováno nesprávné heslo, odlišné než je v serveru trendů (viz konfigurační okno "Trendy"), pak je všem žádostem o jakákoli data je odepřen přístup k tomuto serveru.

Pokud vlastnost ConnectionType je 1 (lokální připojení), pak oprávnění nejsou ověřována (viz karta "PmaTrendGroup > Oprávnění") a lokální server je při volání Connect vždy připojen.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.ConnectionPassword = "xyz";
}
© MICROSYS, spol. s r. o.