Promotic

RemoveGraph - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Usunie istniejący obiekt typu tvGraph.
Składnia:
Boolean RemoveGraph(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Usunie wykres o indeksie nIndex w liście wykresów
Wartość zwrotna:
true - Obiekt został pomyślnie usunięty
false - obiekt z indeksem nIndex nie został odnaleziony
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Usunięcie obiektu typu tvGraph można wykonać w konfiguratorze "tvTrend > Wygląd > Usuń".
Patrz również:
- tvTrend.AddGraph (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nGraphs = oTrend.GraphsCount;
if (nGraphs)
{
oTrend.RemoveGraph(nGraphs);
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.