Update cookies preferences
Promotic

AutoSendEnabled - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji.
Składnia:
Boolean AutoSendEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" tego obiektu.
 
Jeżeli wartość właściwości jest true, wtedy podczas jakiegokolwiek zapisu do zmiennej wartość tej zmiennej zaraz zostanie przesłana po komunikacji (przy zapisie do danych zdefiniowanych w karcie "Dane" i przy zapisie do danych w obiekcie PmaData zawierające ExtComm).

- Dla niektórych typów komunikacji funkcjonalność przesyłania jest zabroniona (np. dla drivera komunikacyjnego PmIEC8705, kiedy dane są transmitowane dopiero na wymóg drugiej strony).
- Jeżeli jest wykonywany równoczesny zapis do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja jest wywołana dla każdej pozycji osobno!
- Wiadomości komunikacyjne do transmisji danych są automatycznie ustawione, że są wiadomościami priorytetowymi - tzn. w kolejce wiadomości oczekujących na przesył wyprzedzą wszystkie niepriorytetowe.
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateEnabled (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.AutoSendEnabled = true;

Historia:
Pm8.03.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.