Update cookies preferences
Promotic

onUserLogonEnd - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném přihlášení uživatele do běžící aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.User - (Object) [pro čtení] Objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele.
pEvent.UserId - (String) [pro čtení] (zastaralé) Identifikátor přihlášeného uživatele. Stejná hodnota jako pEvent.User.Id.
pEvent.Name - (String) [pro čtení] (zastaralé) Jméno přihlášeného uživatele. Stejná hodnota jako pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) [pro čtení] (zastaralé) Úroveň přihlášeného uživatele.
Poznámka:
Událost je vyvolána pro každého uživatele (lokálního i síťového). Podrobné informace o uživateli (objekt PmUser) jsou dostupné v parametru pEvent.User.
Příklad:
Pokud je potřeba provádět kód pouze pro lokální uživatele a ověřené síťové uživatele, pak lze testovat hodnoty v parametru pEvent.User.
Identifikátor nepřihlášeného uživatele je prázdný řetězec, viz vlastnost PmUser.Id.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.User.Type != 2 || pEvent.User.Id != "")
{
// ... Kód prováděný pouze pro lokální uživatele a ověřené síťové uživatele
}
© MICROSYS, spol. s r.o.