Promotic

Správce záloh aplikace - konfigurační okno

Popis:
Pomocí tohoto okna lze otevírat, vytvářet a mazat zálohy aktuálně otevřené aplikace.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v kartě "PmaRoot > Aplikace"
- v hlavním okně vývojového prostředí v menu " > Záloha aplikace > Správce záloh aplikace".
Tlačítka:
OtevřítOtevře aktuálně vybraný soubor zálohy aplikace. Lze vybrat ze tří různých způsobů otevření:
View - otevřít zálohu v režimu "jen pro čtení": Otevře zálohu ve vývojovém prostředí v režimu "jen pro čtení". Po zavření editoru budou všechny dočasné soubory automaticky smazány.
Test - otevřít zálohu jako novou aplikaci: Otevře zálohu ve vývojovém prostředí jako novou aplikaci se zvoleným názvem aplikace.
Replace - nahradit aplikaci touto zálohou: Zazálohuje aktuální verzi aplikace. Nahradí stávající verzi aplikace zálohou a otevře ve stávajícím editoru se stejným názvem aplikace.
VytvořitVytvoří novou zálohu aplikace. Lze vybrat ze dvou různých způsobů vytvoření:
Vytvořit zálohu aplikace: Záloha aplikace bude provedena vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru.
Vytvořit zálohu a defragmentovat aplikaci: Nejprve bude provedena záloha aplikace vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru. Pak bude aktuální soubor aplikace defragmentován.
SmazatSmaže aktuálně vybraný soubor zálohy aplikace.
PrůzkumníkOtevře složku se zálohami aplikace v Průzkumníku souborů Windows.
NastaveníOtevře okno Nastavení PROMOTIC, ve kterém lze nastavit vlastnosti automatických záloh aplikace.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.