Promotic

Textová editace objektu - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro zobrazení a editaci obsahu Pma a Pmg objektů a jejich podobjektů v XML podobě.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v kartě "PmaObject > Objekt"
- v kartě "PmgObject > Objekt"
- v hlavním okně vývojového prostředí v menu "Menu Pma objektů > Textová editace objektu ...".
Filtry pro zobrazení obsahu:
PodobjektyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení podobjektů daného objektu (celé větve)
SkriptyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení skriptů
VlastnostiFiltr povoluje/zakazuje zobrazení vlastností (hodnot)
ImplicitníFiltr povoluje/zakazuje zobrazení údajů, které se rovnají výchozí hodnotě daného údaje
Úplné XMLFiltr povoluje/zakazuje zobrazení úplné podoby XML z importu/exportu nebo jenom obsah tagu <Content>
Poznámka:
Obsah objektů lze také editovat. Po zavření okna budou uloženy všechny změny provedené v daném Pma nebo Pmg objektu nebo jeho podobjektech a bude automaticky aktualizován obsah všech karet daného objektu.
Při pokusu o uložení obsahu obsahující chybu v XML notaci se nezmění žádná hodnota v objektu a zápis selže jako celek.
V tagu <List> lze přejmenovat, mazat nebo vložit nové položky. Jde především o seznamy položek, které vytváří uživatel sám. Například viz karty PmaData.Data, PmaTrendGroup.Data, atd.

Obsah objektů v XML podobě je úzce spjatý s importem / exportem systému PROMOTIC. Popis struktury XML viz Popis PROMOTIC XML souborů pro Import/Export.

Okno pro prohlížení a editaci obsahu objektů v XML podobě je shodné s oknem editoru skriptů. Má tedy stejné možnosti a stejné ovládání, viz: Základní ovládání editoru skriptu.

Historie:
Pm9.00.16: Vytvořeno. Toto okno nahrazuje kartu Obsah objektů PmaObject a PmgObject.
© MICROSYS, spol. s r. o.