Promotic

Rem - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Používá se ke vložení vysvětlujících poznámek do skriptu.
Syntaxe:

Rem komentář nebo
' komentář
Argument komentář je text jakékoliv vaše poznámky. Po klíčovém slově Rem je vyžadována mezera před vlastním komentářem.
Poznámka:
Lze použít apostrof (') místo klíčového slova Rem. Pokud Rem následuje jiné příkazy na jednom řádku, pak musí být oddělen znakem "dvojtečka". Při použití apostrofu není dvojtečka požadována.
Pro hromadné (víceřádkové) vytvoření komentáře lze z lokálného menu v editoru skriptu vyvolat volbu Zakomentářovat blok (nebo Odkomentářovat blok).
Viz také:
- Dim
- Set
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sStr1, sStr2
sStr1 = "Hello" : Rem   ' Komentář po klíčovém slově oddělen znakem "dvojtečka"
sStr2 = "Goodbye"   ' Komentář, dvojtečka není vyžadována
' Komentář na zvláštním řádku, dvojtečka není vyžadována
© MICROSYS, spol. s r. o.