Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Randomize - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Inicializuje generátor náhodných čísel.
Syntaxe:
Randomize [číslo]
Argument číslo může být jakýkoliv platný číselný výraz.
Poznámka:
Příkaz používá číslo k inicializaci generátoru náhodných čísel funkce Rnd novou hodnotou semínka. Je-li číslo vynecháno, je jako nová hodnota semínka použita hodnota ze systémového časovače.

Není-li příkaz použit, funkce Rnd (bez argumentu) použije stejné číslo jako semínko při prvním vyvolání a pak používá posledně vygenerované číslo jako semínko.

K opakování posloupností náhodných čísel se volá funkce Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím Randomize s číselným argumentem. Použití Randomize se stejnou hodnotou čísla neopakuje předešlou posloupnost.

Viz také:
- Rnd
Příklad:
Dim nValue, Response
Randomize 'Inicializace generátoru náhodných čísel
Do Until Response = vbNo
  nValue = Int(6*Rnd + 1) 'Generování čísla mezi 1 a 6
  MsgBox nValue
  Response = MsgBox("Roll again?", vbYesNo)
Loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice