Promotic

Seznam příkazů jazyka VBScript

Některé příkazy VBScriptu nelze použít v systému PROMOTIC. Jedná se zejména o příkazy definující funkce a s tím spojené příkazy volání funkcí. Tyto příkazy jsou určeny pro definování funkcí na úrovni skriptu, zatímco v systému PROMOTIC je definován obsah samotných funkcí. To znamená, že skript například události Pma objektu je tělem funkce a proto zde nelze definovat jiné funkce.
Použitelné příkazy:
DimDeklarace proměnných
Do...LoopOpakuje blok příkazů dokud podmínka je true nebo dokud se podmínka nestane true.
EraseZnovu inicializuje položky pole s pevnou velikostí a uvolňuje paměť u polí s dynamickou velikostí
ExitUkončuje příkazy Do...Loop, For...Next nebo celou funkci.
For Each...NextNěkolikrát opakuje skupinu příkazů pro každou položku pole
For...NextNěkolikrát opakuje skupinu příkazů
IfPodmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
On ErrorUmožňuje zpracování chyb běhu programu
RandomizeInicializuje generátor náhodných čísel
ReDimDeklaruje proměnné dynamických polí a alokuje nebo realokuje úložný prostor
RemPoužívá se ke vložení vysvětlujících poznámek do skriptu
Select CaseProvádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
SetPřiřazení odkazu na objekt do proměnné (nebo do vlastnosti objektu)
Nepoužitelné příkazy v systému PROMOTIC:

nemá

© MICROSYS, spol. s r.o.