Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista poleceń języka VBScript

Niektórych poleceń języka VBScript nie można zastosować w systemie PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza a polecenia definiujące funkcje i z tym połączone polecenia wywoływania funkcji. Polecenia te są przeznaczone do definicji funkjci na poziomie skryptu, podczas gdy w systemie PROMOTIC jest zdefiniowana zawartość samych funkcji. To znaczy, że skrypt na przykład w zdarzeniu Pma obiektu jest ciałem funkcji i nie można tu więc definiować innych funkcji.
Przydatne polecenia:
Dim Deklaracja zmiennych
Do...Loop Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true lub dopóki warunek nie uzyska true.
Erase Ponownie inicjalizuje elementy tablic o stałej wielkości i zwalnia pamięć w przypadku tablic o wielkości dynamicznej
Exit Kończy polecenia Do...Loop, For...Next lub wykonywanie całej funkcji.
For Each...Next Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń dla każdej pozycji tablicy
For...Next Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń
If Warunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia
On Error Umożliwia obsługę błędów działania oprogramowania
Randomize Zinicjalizuje generator liczb losowych
ReDim Deklaruje zmienne tablic dynamicznych i alokuje lub realokuje przestrzeń pamięci
Rem Jest stosowane do wkładania notatek wyjaśniających do skryptu
Select Case Wykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia
Set Przyszeregowanie odniesienia do obiektu do zmiennej (lub do właściwości obiektu)
Polecenia nieprzydatne w systemie PROMOTIC:

nie ma

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice