Promotic

Lista operatorów języka VBScript

Operatory:
Dodawanie (+)Dodawanie dwu liczb
AndLogiczna lub bitowa koniunkcja (iloczyn) dwu wyrażeń
Przyszeregowanie (=)Przyszeregowanie wartości zmiennej lub właściwości
Konkatenacja (&)Połączenie dwu wyrażeń do łańcucha tekstowego
Dzielenie (/)Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba dziesiętna)
EqvLogiczna lub bitowa równoznaczność dwu wyrażeń
Poteęgowanie (^)Potęgowanie liczby
ImpLogiczna lub bitowa implikacja dwu wyrażeń
Dzielenie całoliczbowe (\)Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba całkowita)
IsPorównanie dwu odniesień do obiektów
ModReszta po dzieleniu dwu liczb ("modulo" operator)
Mnożenie (*)Mnożenie dwu liczb
NotLogiczna lub bitowa negacja wyrażenia
OrLogiczna lub bitowa alternatywa dwu wyrażeń
Odejmowanie (-)Różnica dwu liczb lub indykacja ujemnej części wartości liczby
XorLogiczna lub bitowa ekskluzja dwu wyrażeń
Operatory porównania:
=równość
<>nierówność
<mniejsze niż
>większe niż
<=mniejsze lub równe
>=większe lub równe
© MICROSYS, spol. s r.o.