Update cookies preferences
Promotic

Mod - operator języka VBScript

Opis:
Reszta po dzieleniu dwu liczb ("modulo" operator).
Składnia:
wynik = liczba1 Mod liczba2
Notatka:
Przed właściwym obliczeniem reszty są liczba1 oraz liczba2 zaokrąglone na liczby całkowite i dopiero potem jest zwrócony wynik jako reszta po dzieleniu.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim x
x = 12 Mod 10   ' x jest 2 (12=1*10+2)
x = 19 Mod 6.9   ' x jest 5 (19=2*7+5) (wartość 6.9 zaokrągla się do 7)
© MICROSYS, spol. s r.o.