Update cookies preferences
Promotic

Dzielenie całoliczbowe (\) - operator języka VBScript

Opis:
Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba całkowita).
Składnia:
wynik = liczba1 \ liczba2
Notatka:
Przed właściwym dzieleniem wyrażenia liczbowe są zaokrąglone na typ danych Byte, Integer lub Long.
Obowiązuje: 3\2 jest 1, -3\2 je -1.
© MICROSYS, spol. s r.o.