Promotic

Eqv - operator języka VBScript

Opis:
Logiczna lub bitowa równoznaczność dwu wyrażeń.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 Eqv wyrażenie2
Notatka:
Wynik jest okreólony według następującej tabeli:
wyrażenie1: wyrażenie2: wynik:
true true true
true false false
false true false
false false true


Operator wykonuje również porównanie bitowe odpowiadających sobie bitów w dwu wyrażeniach liczbowych i ustawia odpowiedni bit w wyniku według następującej tabeli:
Jeżeli bit w wyrażenie1 jest: i bit w wyrażenie2 jest: wtedy bit w wynik jest:
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.