Update cookies preferences
Promotic

Mnożenie (*) - operator języka VBScript

Opis:
Mnożenie dwu liczb.
Składnia:
wynik = liczba1 * liczba2
© MICROSYS, spol. s r.o.