Promotic

Celočíselné dělení (\) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Podíl dvou čísel (výsledek je celé číslo).
Syntaxe:
výsledek = číslo1 \ číslo2
Poznámka:
Před vlastním dělením jsou číselné výrazy zaokrouhleny na datový typ Byte, Integer nebo Long.
Platí: 3\2 je 1, -3\2 je -1.
© MICROSYS, spol. s r.o.