Promotic

GetCellValue - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Vrací hodnotu buňky tabulky.
Syntaxe:
Variant GetCellValue(Variant Row, Variant Col, [String sParams])
Parametry:
Row(Variant) Určuje řádek buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem řádku (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední řádek.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech řádcích zvoleného sloupce.
 
Upozornění! Identifikátor řádku lze použít pouze pokud první sloupec tabulky má datový typ Identifikátor.
Col(Variant) Určuje sloupec buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem sloupce (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední sloupec.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech sloupcích zvoleného řádku.
sParams[nepovinné] (String) Určuje podrobněji chování metody. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "row:id;".
row (nepovinné) - Určuje význam parametru Row.
id - Parametr Row bude znamenat vždy identifikátor řádku (i v případě čísla).
Poznámka:
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Viz také:
Příklad:
Čtení hodnoty buňky z řádku na indexu a ze sloupce na indexu 0 do proměnné v1 a vyčtení hodnoty buňky s názvem řádku temperature a s názvem sloupce value do proměnné v2.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var v1 = oDataTable.GetCellValue(0, 0);
var v2 = oDataTable.GetCellValue("temperature", "value");

Historie:
Pm9.00.25: Nový parametr sParams. Určuje podrobněji chování metody.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.