Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgAlarmStateViewer

Popis:
Tento objekt slouží k prohlížení stavů alarmů objektu PmaAlarmGroup
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Acknowledge Kvitace jedné vybrané položky, nebo všech zobrazených položek
SetDataFilter Nastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataFilter Vrací jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce
GetDataItem Vrací mapu s položkami state, ...
GetColInfo Vrací informace o vlastnostech sloupců prohlížeče
GetGroupInfo Vrací informace o skupině alarmů PmaAlarmGroup
GetStateColor Vrací barvu požadovaného stavu alarmu
SetStateColor Nastaví barvu stavu alarmu
GetTimeFormat Vrací formátovací předpis pro určený sloupec s časem
SetTimeFormat Nastaví formátovací předpis pro určený sloupec s časem
Události:
onConnect Vyvolá se po napojení na skupinu alarmů
onAction Vyvolá se kliknutím myši nebo stiskem klávesy Space a slouží k volání metody Acknowledge
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Prohlížeč Základní parametry prohlížeče stavů alarmů
Viz také:

Historie:
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Nová událost onConnect.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice