Update cookies preferences
Promotic

SortType - vlastnost objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Směr třídění (vzestupně/sestupně).
Syntaxe:
Long SortType
Hodnoty:
0 - vzestupně
1 - sestupně
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ třídění" tohoto objektu.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SortType = 1;   // Zápis do vlastnosti
var nSortType = oViewer.SortType;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.