Promotic

SetDataFilter - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Nastaví jednu nebo všechny hodnoty filtračního řetězce.
Syntaxe:
Empty SetDataFilter(String sWhat, String sFilter)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
all - celý filtrační řetězec ve formátu KeyVal
state - filtr všech stavů (oddělené čárkou).
state.0 - filtr stavu neaktivní kvitovaný (zelený)
state.1 - filtr stavu neaktivní nekvitovaný (modrý)
state.2 - filtr stavu aktivní kvitovaný (žlutý)
state.3 - filtr stavu aktivní nekvitovaný (červený)
area - filtr area
source - filtr source
desc - filtr desc
comment - filtr comment
priority - filtr priority
sFilter(String) Hodnota celého (all) filtračního řetězce (viz Filtrační řetězec).
"state:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazovat alarmy, jejichž stav (state) se shoduje se stavem xx. Lze uvést i několik stavů (oddělené čárkou). Například "state:3,2,1;".
"hoot:xx;" (nepovinné) - (pouze stavy) Zobrazovat alarmy, podle houkání, kde xx:
0 = alarmy nehoukající
1 = alarmy houkající
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm prohlížeči. Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"s.area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm prohlížeči. Například "s.area:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "s.area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm prohlížeči. Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"s.source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm prohlížeči. Například "s.source:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "s.source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm prohlížeči. Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm prohlížeči. Například "s.desc:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm prohlížeči. Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"s.comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm prohlížeči. Například "s.comment:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.comment:#begin:oprava;".
"s.usernote:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž poznámka (usernote) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm prohlížeči. Například "s.usernote:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava;" nebo "s.usernote:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.usernote:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm prohlížeči. Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SetDataFilter("all", "source:#eq:boil1");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.