Update cookies preferences
Promotic

onAction - událost objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Událost je vyvolána kliknutím myši nebo stisknutím klávesy mezerník a slouží k volání metody Acknowledge
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgAlarmStateViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) [pro čtení] Indikace stisknutí nebo puštění klávesy.
0 - puštění klávesy
1 - stisknutí klávesy
Příklad:
V události se volá metoda pro kvitaci alarmu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (1 == pEvent.Action)
{
pMe.Acknowledge("sel");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.