Promotic

SetStateColor - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Nastaví barvu stavu alarmu.
Syntaxe:
Empty SetStateColor(Long nState, String sColor)
Parametry:
nState(Long) Požadovaný stav alarmu. Viz konfigurátor "Barvy stavů alarmů".
sColor(String) Barva stavu alarmu jako RGB String v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SetStateColor(3, "#ff0000");

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.