Update cookies preferences
Promotic

Acknowledge - metoda objektu PmgAlarmStateViewer

Popis:
Kvitace jedné vybrané položky, nebo všech zobrazených položek.
Syntaxe:
Empty Acknowledge(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ získávané informace.
sel - kvitace vybrané položky
all - kvitace všech zobrazených položek
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.Acknowledge("sel");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.