Promotic

Acknowledge - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Potwierdzenie jednej wybranej pozycji, lub wszystkich wyświetlonych pozycji.
Składnia:
Empty Acknowledge(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
sel - potwierdzenie wybranej pozycji
all - potwierdzenie wszystkich wyświetlonych pozycji
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.Acknowledge("sel");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.