Update cookies preferences
Promotic

GetGroupInfo - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zwraca informacje o grupie alarmów PmaAlarmGroup.
Składnia:
String GetGroupInfo(String sWhat)
Parametry:
sWhat(String) Typ uzyskanej informacji.
groupid - Identyfikator grupy alarmów. Patrz konfigurator "Identyfikator grupy alarmów".
grouptitle - Wyświetlana nazwa grupy alarmów. Patrz konfigurator "Wyświetlana nazwa grupy".
grouppath - Ścieżka do grupy alarmów PmaAlarmGroup.
Wartość zwrotna:
Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Metoda może zostać wywołana dopiero po wywołaniu zdarzenia onConnect (lub kiedykolwiek później) i dlatego nie działa w zdarzeniu onStart.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var sTitle = oViewer.GetGroupInfo("grouptitle");

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.