Promotic

onAction - zdarzenie obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane kliknięciem myszki lub naciśnięciem klawisza spacja i jest przeznaczone do wołania metody Acknowledge
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgAlarmStateViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) [do odczytu] Indykacja naciśnięcia lub zwolnienia klawisza.
0 - zwolnienie klawisza
1 - naciśnięcie klawisza
Przykład:
W zdarzeniu zostanie wywołana metoda kwitacji alarmu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (1 == pEvent.Action)
{
pMe.Acknowledge("sel");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.