Update cookies preferences
Promotic

SortCol - właściwość obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Identyfikator kolumny, według której przebiega sortowanie.
Lista identyfikatorów patrz konfigurator "Kolumny".
Składnia:
String SortCol
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sortuj według kolumny" tego obiektu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgAlarmStateViewer.SortType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SortCol = "timeon";   // Zapis do właściwości
var nSortCol = oViewer.SortCol;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.