Promotic

Przeglądarka - karta obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Podstawowe parametry przeglądarki stanu alarmów.
Konfiguratory:
Obiekt PmaAlarmGroupSłuży do wprowadzania identyfikatora grupy alarmów lub ścieżki do obiektu PmaAlarmGroup.
FiltrTekst filtra określający, które alarmy mają być zawarte w określonym wyniku.
Różne pola filtra mogą być użyte także równocześnie, w takim przypadku alarm musi odpowiadać wszystkim (np. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Tekst filtra xx nie może być pusty łańcuch (np. nie można ustawić "desc:;").
Sortowanie
Zezwól sortowanieJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest zezwolone zmieniać typ sortowania danych kliknięciem myszki na kolumnę w nagłówku tabeli.
Sortuj według kolumnyIdentyfikator kolumny, według której będą dane sortowane po otwarciu przeglądarki.
Można wybrać tylko kolumny, które są zdefiniowane w konfiguratorze "Kolumny".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SortCol.
Typ sortowaniaOkreśla typ sortowania danych w wybranej kolumnie.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SortType.
0 = rosnąco
1 = malejąco
Kolumny
KolumnyKonfiguracja poszczególnych kolumn. Kolumny można dodawać, usuwać i można zmienić ich kolejność. Dla każdej kolumny w oknie "Dodanie/edycja kolumny" określane są dwie wartości:
- Wyświetlana nazwa: Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
- Wyświetlana szerokość (w pikselach).


Lista kolumn:

Identyfikator: Znaczenie: Stan wstępnie ustawiony:
timeon Czas aktywacji wyświetlony
timeoff Czas deaktywacji wyświetlony
timeack Czas pokwitowania wyświetlony
globalid Identyfikator alarm pozycji w grupie nie wyświetlony
priority Priorytet alarm pozycji wyświetlony
area Zaznaczenie obszarualarm pozycji nie wyświetlony
source Zaznaczenie źródła alarm pozycji wyświetlony
desc Opis alarm pozycji wyświetlony
comment Komentarz alarm pozycji wyświetlony
usernote Notatka: użytkownika alarm pozycji nie wyświetlony
ackerid Identyfikator użytkownika potwierdzającego nie wyświetlony

Historia:
Pm9.00.15: Nowy konfigurator "Zezwól sortowanie"
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.