Update cookies preferences
Promotic

Przeglądarka - karta obiektu PmgAlarmHistoryViewer

Opis:
Podstawowe parametry przeglądarki historii alarmów.
Konfiguratory:
Obiekt PmaAlarmGroupSłuży do wprowadzania identyfikatora grupy alarmów lub ścieżki do obiektu PmaAlarmGroup.
FiltrTekst filtra określający, które alarmy mają być zawarte w określonym wyniku.
Różne pola filtra mogą być użyte także równocześnie, w takim przypadku alarm musi odpowiadać wszystkim (np. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Tekst filtra xx nie może być pusty łańcuch (np. nie można ustawić "desc:;").
Sortowanie w kolumnie "timeon"
Zezwól sortowanieJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest zezwolone zmieniać typ sortowania danych poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na kolumnę w nagłówku tabeli.
Typ sortowaniaOkreśla czy dane w kolumnie "Czas powstania" (timeon) zostaną posortowane rosnąco lub malejąco.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SortType.
0 = rosnąco
1 = malejąco
Przechodzenia pomiędzy backupami podczas poruszania się w tabeli
Typ przejściaOkreśla, czy podczas poruszania się w tabeli eventów zostanie osiągnięty początek/koniec kopii zapasowej oraz automatycznie do przejścia na poprzednią/następną kopię zapasową.
0 = nie przechodzić - nie dojdzie do automatycznego przejścia do innej kopii zapasowej, zmianę kopii zapasowej należy wykonać ręcznie.
1 = automatyczne przejście - dojdzie do automatycznego przejścia na inną kopię zapasową.
Kolumny
KolumnyKonfiguracja poszczególnych kolumn. Kolumny można dodawać, usuwać i można zmienić ich kolejność. Dla każdej kolumny w oknie "Dodanie/edycja kolumny" określane są dwie wartości:
- Wyświetlana nazwa: Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
- Wyświetlana szerokość (w pikselach).


Lista kolumn:

Identyfikator: Znaczenie: Stan wstępnie ustawiony:
timeon Czas aktywacji wyświetlony
timeoff Czas deaktywacji wyświetlony
timeack Czas pokwitowania wyświetlony
globalid Identyfikator alarm pozycji w grupie nie wyświetlony
priority Priorytet alarm pozycji wyświetlony
area Zaznaczenie obszarualarm pozycji nie wyświetlony
source Zaznaczenie źródła alarm pozycji wyświetlony
desc Opis alarm pozycji wyświetlony
comment Komentarz alarm pozycji wyświetlony
usernote Notatka: użytkownika alarm pozycji nie wyświetlony
ackerid Identyfikator użytkownika potwierdzającego nie wyświetlony

Historia:
Pm9.00.15: Nowe konfiguratory Zezwól sortowanie oraz Typ przejścia.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.