Promotic

OpenBackup - metoda obiektu PmgAlarmHistoryViewer

Opis:
Otwarcie kopii zapasowej.
Składnia:
Empty OpenBackup(Variant vBackup, [Variant nMoveTo])
Parametry:
vBackup(Variant) Identyfikator kopii zapasowej. Wartość $latest oznacza ostatnią najnowszą kopię zapasową.
nMoveTo[opcjonalne] (Variant) Parametr określa miejsce przesunięcia wybranego wiersza kopii zapasowej.
Dozwolone wartości to: 21, 22, 23 oraz 24 (domyślnie).
Patrz metoda MoveTo.
Notatka:
Przeglądarka po otwarciu automatycznie podłączy się do ostatniej kopii zapasowej. Metoda OpenBackup umożliwia dodatkowe przełączanie pomiędzy pojedyńczymi kopiami zapasowymi.
Metoda jest asynchroniczna i dlatego po każdym podłączeniu do kopii zapasowej zostanie wywołane zdarzenie onConnect (włącznie początkowego automatycznego podłączenia).

Wołać tą metodę ma sens tylko jeżeli obiekt PmaAlarmGroup, do którego jest podłączona przeglądarka, posiada ustawiony konfigurator "Typ zapisania" na typ, który wytwarza backupy, tzn. "Plik tekstowy (*.al)" lub "Plik dBase III (*.dbf)".

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Wybierze oraz ustawi drugą pozycję z listy backupów
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var aBackups = oViewer.GetBackupInfo("list", "");
var sBackup = aBackups.GetItem(0, 1);
oViewer.OpenBackup(sBackup);

Historia:
Pm9.00.15: Nowy parametr nMoveTo umożliwia określić, dokąd przesunąć wybrany wiersz otwieranej kopii zapasowej.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.