Promotic

Przeglądarka - karta obiektu PmgEventViewer

Opis:
Podstawowe parametry przeglądarki historii eventów.
Konfiguratory:
Obiekt PmaEventGroupSłuży do wprowadzania identyfikatora grupy eventów lub ścieżki do obiektu PmaEventGroup.
FiltrTekst filtra określający, które eventy mają być zawarte w określonym wyniku.
Różne pola filtra mogą być użyte także równocześnie, w takim przypadku event musi odpowiadać wszystkim (np. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").
Tekst filtra xx nie może być pusty łańcuch (np. nie można wpisać "desc:;").
Sortowanie w kolumnie "timeon"
Zezwól sortowanieJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest zezwolone zmieniać typ sortowania danych kliknięciem myszki na kolumnę w nagłówku tabeli.
Typ sortowaniaOkreśla czy dane w kolumnie "Czas powstania" (timeon) zostaną posortowane rosnąco lub malejąco.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości SortType.
0 = rosnąco
1 = malejąco
Przechodzenia pomiędzy backupami podczas poruszania się w tabeli
Typ przejściaOkreśla, czy podczas poruszania się w tabeli eventów zostanie osiągnięty początek/koniec kopii zapasowej oraz automatycznie do przejścia na poprzednią/następną kopię zapasową.
0 = nie przechodzić - nie dojdzie do automatycznego przejścia do innej kopii zapasowej, zmianę kopii zapasowej należy wykonać ręcznie.
1 = automatyczne przejście - dojdzie do automatycznego przejścia na inną kopię zapasową.
Kolumny
KolumnyKonfiguracja poszczególnych kolumn. Kolumny można dodawać, usuwać i można zmienić ich kolejność. Dla każdej kolumny w oknie "Dodanie/edycja kolumny" określane są dwie wartości:
- Wyświetlana nazwa: Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
- Wyświetlana szerokość (w pikselach).


Lista kolumn:

Identyfikator: Znaczenie: Stan wstępnie ustawiony:
timeon Czas aktywacji wyświetlony
globalid Identyfikator event pozycji w grupie nie wyświetlony
priority Priorytet event pozycji wyświetlony
area Zaznaczenie obszaru event pozycji nie wyświetlony
source Zaznaczenie źródła event pozycji wyświetlony
desc Opis event pozycji wyświetlony
comment Komentarz event pozycji wyświetlony

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.