Promotic

SortType - właściwość obiektu PmgEventViewer

Opis:
Kierunek sortowania (rosnąco/malejąco).
Składnia:
Long SortType
Wartości:
0 = rosnąco
1 = malejąco
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ sortowania" tego obiektu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgAlarmStateViewer.SortType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SortType = 1;   // Zapis do właściwości
var nSortType = oViewer.SortType;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.