Update cookies preferences
Promotic

GetBackupInfo - metoda obiektu PmgEventViewer

Opis:
Zwraca informację o kopiach zapasowych.
Składnia:
Variant GetBackupInfo(String sWhat, [String sParams], [Function onComplete])
Parametry:
sWhat(String) Określa typ zwróconej informacji. Niekiedy wołanie metody jest synchroniczne a niekiedy asynchroniczne.
active.id - Zwraca id aktywnej kopii zapasowej. Synchroniczne, parametr onComplete nie jest stosowany.
list - Zwraca tablicę 2-wymiarową z listą kopii zapasowych (id + wyświetlana nazwa). Asynchroniczne, parametr onComplete jest stosowany.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry Na razie nie stosowane. Albo musi zostać pominięte lub musi zawierać pusty łańcuch "".
onComplete[opcjonalne] (Function) Parametr onComplete zawiera funkcję, która zostanie wywołana do asynchronicznego przekazania wyniku. Funkcja musi posiadać następujcą składnię: function onComplete(result) {};
gdzie parametr result zawiera wartość zwrotną (wynik) asynchronicznego wołania.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
var aBackup = oViewer.GetBackupInfo("list", "");
var sBackup = oViewer.GetBackupInfo("active.id", "");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.