Promotic

MoveTo - metoda obiektu PmgEventViewer

Opis:
Przesunie wybrany wiersz przeglądarki.
Składnia:
Empty MoveTo(Long nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ przesunięcia wybranego wiersza przeglądarki.
0 - Odśwież do nejnowszej pozycji najnowszej kopii zapasowej.
Jeżeli zostanie wykonane przełączenie bieżącej kopii zapasowej do najnowszej, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onConnect.
1 - Up - Jeden wiersz w górę.
Jeżeli jest zezwolone, wtedy podczas przesunięcia wiersza poza bieżącą kopię zapasową dojdzie do automatycznego otwarcia tej kopii zapasowej.
2 - Down - Jeden wiersz w dół.
Jeżeli jest zezwolone, wtedy podczas przesunięcia wiersza poza bieżącą kopię zapasową dojdzie do automatycznego otwarcia tej kopii zapasowej.
11 - PgUp - Jedna strona w górę.
Jeżeli jest zezwolone, wtedy podczas przesunięcia wiersza poza bieżącą kopię zapasową dojdzie do automatycznego otwarcia tej kopii zapasowej.
12 - PgDown - Jedna strona w dół.
Jeżeli jest zezwolone, wtedy podczas przesunięcia wiersza poza bieżącą kopię zapasową dojdzie do automatycznego otwarcia tej kopii zapasowej.
21 - Home - Na początek, w górę.
To znaczy górny wiersz tabeli będzie zawierać najnowszą lub najstarszą pozycję (według sortowania, patrz właściwość SortType).
Tylko w ramach bieżącej kopii zapasowej
22 - End - Na koniec, w dół.
To znaczy dolny wiersz tabeli będzie zawierać najnowszą lub najstarszą pozycję (według sortowania, patrz właściwość SortType).
Tylko w ramach bieżącej kopii zapasowej
23 - Na najstarszy.
To znaczy najstarszą pozycję będzie zawierać dolny lub górny wiersz tabeli (według sortowania, patrz właściwość SortType).
Tylko w ramach bieżącej kopii zapasowej
24 - Na najnowszy.
To znaczy najnowszą pozycję będzie zawierać dolny lub górny wiersz tabeli (według sortowania, patrz właściwość SortType).
Tylko w ramach bieżącej kopii zapasowej
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.MoveTo(0);

Historia:
Pm9.00.15: Nowe wartości parametru nWhat w celu przesunięcia wybranego wiersza: 23 na najstarszy oraz 24 na najnowszy wiersz kopii zapasowej.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.