Update cookies preferences
Promotic

onConnect - zdarzenie obiektu PmgEventViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane zawsze po podłączeniu do grupy alarmów oraz zawsze po otwarciu kopii zapasowej.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgEventViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Patrz również:
Przykład:
Ustawienie aktywnej kopii zapasowej do obiektu Backup0
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Items("/Backup0").Value = pMe.GetBackupInfo("active.id");
© MICROSYS, spol. s r.o.