Update cookies preferences
Promotic

onConnect - zdarzenie obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po podłączeniu do grupy alarmów
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgAlarmStateViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTitle = pMe.GetGroupInfo("grouptitle");
var sId = pMe.GetGroupInfo("groupid");

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.