Promotic

SetStateColor - metoda obiektu PmgAlarmStateViewer

Opis:
Ustawia kolor stanu alarmu.
Składnia:
Empty SetStateColor(Long nState, String sColor)
Parametry:
nState(Long) Wymagany stan alarmu. Patrz konfigurator "Kolory stanu alarmów".
sColor(String) Kolor stanu alarmu jako RGB String w formie "#RRGGBB".
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oViewer = pMe.Items("/Viewer");
oViewer.SetStateColor(3, "#ff0000");

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.